388392_474791395927289_767302431_n

Veckans  Tablå

Tablå v 22 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 27 maj.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Tusen olevda liv. Tomas Sjödin. Ljudbok. 12.45 Saxat. Värd Anders Lägersten. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Rätt liv med Olle Forseland. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 28 maj.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Sånger i natten med Jan-Erik Emgård. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Edsbyns Missionsförsamling. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Fyrbåken.
 
Onsdag 29 maj.
01.30 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.  04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 12.15 Rätt liv med Olle Forseland.13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 18.30 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 19.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 30 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 09.00 Gudstjänst. (R) 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.00 Tusen olevda liv. Ljudbok. Tomas Sjödin. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Önskesång och Hjärtebön. Värd Gunnar Rabenius. Repris från v 21. 21.15 Andlig musik 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Fredag 1 juni. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Tusen olevda liv. Ljudbok. Tomas Sjödin. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 14.15 Blott en dag. 19.00 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 21.15 Andligmusik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Sånger i natten med Jan-Erik Emgård
 
Lördag 2 juni. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Tusen olevda liv. Tomas Sjödin. Ljudbok. 09.00 Blott en dag med Sven-Olov Önnergren och Margareta Sarne. Repris från v 21.11.00 Fyrbåken. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska Källsprång med Curt Alpenberg. 23.15 Sånger i natten med Jan-Erik Emgård. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Söndag 3 juni. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från EFS med Sven-Olov Önnergren. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Rätt liv med Olle Forseland. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt.  09.00 Gudstjänst. (R) 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.