388392_474791395927289_767302431_n

Veckans  Tablå

Tablå v 5 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 29 januari
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Korset och Stiletten. Ljudbok. 12.45 Saxat. Värd Anders Lägersten. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Rätt liv med Olle Forseland.  21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 30 januari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Sånger i natten med Jan-Erik Emgård.  16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Smyrnaförsamlingen. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Fyrbåken.
 
Onsdag 31 januari.  01.30 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.  04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 12.15 Rätt liv med Olle Forseland.13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 18.30 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 19.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 1 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 09.00 Gudstjänst. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Önskesång och Hjärtebön. Värd Gunnar Rabenius. Repris från v 4. 21.15 Andlig musik 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Fredag 2 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Korset och Stiletten. Ljudbok. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 14.15 Blott en dag. 19.00 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 21.15 Andligmusik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Sånger i natten med Jan-Erik Emgård
 
 
Lördag 3 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 09.00 Blott en dag med Sven-Olov Önnergren och Margareta Sarne. 11.00 Fyrbåken. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska Källsprång med Curt Alpenberg. 23.15 Sånger i natten med Jan-Erik Emgård. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Söndag 4 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Missionsförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Rätt liv med Olle Forseland. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt.  09.00 Gudstjänst. (R) 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.