388392_474791395927289_767302431_n

Veckans  Tablå

Tablå v 8 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 18 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Voxnadalens Fria Församling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 19 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Voxnadalens Fria Församling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Edsbyns Missionsförsamling. 19.30 Alftamagasinet från Centrumkyrkan. 20.00 Ring så beder vi. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.

Onsdag 20 februari. 03.15 Nyheter från Israel med Anders Lägersten. 03.30 Hjärtesångerna. 04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Voxnadalens Fria Församling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Röster från S:ta Clara. 09.00 Onsdagsmagasinet. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.

Torsdag 21 februari.  06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Voxnadalens Fria Församling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Nyheter från Israel. 09.30 Ensam i kvällen. 10.30 Gudstjänst. 12.00 Röster från S:ta Clara. 12.15 Saxat. Nyheter från den kristna fronten. 12.45 Andakt. 13.00 Rätt liv med Olle Forseland. 14.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.30 Onsdagsmagasinet. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.

Fredag 22 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Voxnadalens Fria Församling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.

Lördag 23 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Voxnadalens Fria Församling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.
07.00 Nyheter från Israel med Anders Lägersten.   08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt.  08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Blott en dag. Önskereprisen. 11.00 Onsdagsmagasinet. 12.00 Röster från S:ta Clara. 12.15 Saxat. Nyheter från den kristna fronten. 12.45 Andakt. 13.00 Rätt liv med Olle Forseland. 14.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.30 Ensam i kvällen. 16.30 Nyheter från Israel med Anders Lägersten. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Onsdagsmagasinet. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Söndag 24 februari. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Voxnadalens Fria Församling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Onsdagsmagasinet. 10.00 Gudstjänst. 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.