388392_474791395927289_767302431_n

Veckans  Tablå

Tablå v 13 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 27 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen med Bertil och Gunilla Lindh. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 12.45 Saxat. Värd Anders Lägersten. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Rätt liv med Olle Forseland. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 28 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen med Bertil och Gunilla Lindh. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Livsmöten. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Smyrnaförsamlingen. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Fyrbåken.
 
Onsdag 29 mars. 01.30 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.  04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen med Bertil och Gunilla Lindh. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 12.15 Rätt liv med Olle Forseland.13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Livsmöten. 18.30 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 19.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 30 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen med Bertil och Gunilla Lindh. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 09.00 Gudstjänst. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. 21.15 Andlig musik 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Fredag 31 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen med Bertil och Gunilla Lindh. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 12.45 Saxat. Värd Anders Lägersten. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Hjärtesångerna. 14.15 Blott en dag. 19.00 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln.
Lördag 1 april   06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen med Bertil och Gunilla Lindh. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 09.00 Blott en dag med Harley Sarne och Sven-Olov Önnergren. 11.00 Fyrbåken. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. 16.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska Källsprång med Curt Alpenberg. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Söndag 2 april.  06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen med Bertil och Gunilla Lindh. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Rätt liv med Olle Forseland. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 09.00 Gudstjänst. (R) 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.