Veckans  Tablå

Tablå v 49 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 3 december. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen.  06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 11.00 och 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 4 december. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen.  06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Edsbyns Pingstförsamling. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
Onsdag 5 december. 03.15 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 03.30 Hjärtesångerna. 04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen.  06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson.  09.00 Onsdagsmagasinet. ”Det var en gång”. Nils-Erik Norell besöker Café Ljuspunkten. 11.00 och 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
Torsdag 6 december. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen.   06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 14.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.30 Onsdagsmagasinet. ”Det var en gång”. Nils-Erik Norell besöker Café Ljuspunkten. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Fredag 7 december. 0 november. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen.  06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 11.00 och 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson.   21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
Lördag 8 december. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt.  08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Blott en dag med Bertil Erikssons team. 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Onsdagsmagasinet. ”Det var en gång”. Nils-Erik Norell besöker Café Ljuspunkten. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Söndag 9 december. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Smyrnaförsamlingen.   06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Onsdagsmagasinet. ”Det var en gång”. Nils-Erik Norell besöker Café Ljuspunkten. 10.00 Gudstjänst. 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.