388392_474791395927289_767302431_n

Veckans  Tablå

Tablå v 19 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 8 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Korset och Stiletten. Ljudbok. 12.45 Saxat. Värd Anders Lägersten. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Rätt liv med Olle Forseland. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 9 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Livsmöten. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Edsbyns Pingstförsamling. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Fyrbåken.
 
Onsdag 10 maj. 01.30 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.  04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 12.15 Rätt liv med Olle Forseland.13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Livsmöten. 18.30 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 19.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 11 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 09.00 Gudstjänst. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. 21.15 Andlig musik 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Fredag 12 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Korset och Stiletten. Ljudbok.   12.45 Saxat. Värd Anders Lägersten. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Hjärtesångerna. 14.15 Blott en dag. 19.00 Country Gospel Church. Värd Peter Stillberg. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln.
Lördag 13 maj.   06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 09.00 Blott en dag med Bertil Eriksson och Janne Persson. 11.00 Fyrbåken. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. 16.00 Simeådalens radioshow med Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska Källsprång med Curt Alpenberg. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Söndag 14 maj.  06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Rätt liv med Olle Forseland. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. 09.00 Gudstjänst. (R) 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.