Veckans  Tablå

Tablå v 8 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 19 februari.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 13.00 och 19.00 Country och Rock’n’roll med Sören och Ulf. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 20 februari.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Edsbyns Pingstförsamling. 19.30 Alftamagasinet från Centrumkyrkan. 20.00 Ring så beder vi. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
 
Onsdag 21 februari.
03.15 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 03.30 Hjärtesångerna. 04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson.  09.00 Onsdagsmagasinet. Eva Hansson med Röda Korsgruppen. 13.00 och 19.00 Country och Rock’n’roll med Sören och Ulf.  21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 22 februari.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 14.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.30 Onsdagsmagasinet. Eva Hansson med Röda Korsgruppen. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln.21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Fredag 23 februari.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 13.00 och 19.00 Country och Rock’n’roll med Sören och Ulf. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
 
Lördag 24 februari.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt.  09.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Blott en dag. Önskereprisen. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Onsdagsmagasinet. Eva Hansson med Röda Korsgruppen. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Söndag 25 februari.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Edsbyns Pingstförsamling. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Onsdagsmagasinet. Eva Hansson med Röda Korsgruppen. 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.