Veckans  Tablå

Tablå v 23 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 4 juni.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw.11.00 och 19.00 Country och Rock’n’roll med Sören och Ulf.
21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 5 juni.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Svenska kyrkan. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
 
Onsdag 6 juni.
03.15 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 03.30 Hjärtesångerna. 04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson.  09.00 Onsdagsmagasinet. Våravslutning med Tord och Bror. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 7 juni.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 14.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.30 Onsdagsmagasinet. Våravslutning med Tord och Bror. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Fredag 8 juni.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 11.00 och 19.00 Country och Rock’n’roll med Sören och Ulf. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
 
Lördag 9 juni.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt.  09.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Blott en dag special. Teamet besöker Ragne Sälls stuga.  21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Onsdagsmagasinet. Våravslutning med Tord och Bror. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Söndag 10 juni.
06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Onsdagsmagasinet. Våravslutning med Tord och Bror. 10.00 Gudstjänst. 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.