Veckans  Tablå

Tablå v 42 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 15 oktober. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Svenska kyrkan. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 11.00 och 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 16 oktober. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Svenska kyrkan. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 18.00 Gudstjänst från Smyrnaförsamlingen. 19.30 Alftamagasinet från kyrkorna i Alfta. 20.00 Ring så beder vi. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
Onsdag 17 oktober. 03.15 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 03.30 Hjärtesångerna. 04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Svenska kyrkan. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson.  09.00 Onsdagsmagasinet. Minns du sången från Salemkyrkan.11.00 och 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
Torsdag 18 oktober. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Svenska kyrkan. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 14.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 15.00 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.30 Onsdagsmagasinet. Minns du sången från Salemkyrkan.21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Fredag 19 oktober. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Svenska kyrkan. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 11.00 och 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson.   21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Ensam i kvällen.
Lördag 20 oktober. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Svenskakyrkan. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Nyheter från Israel med Dan Johansson. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt.  09.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Blott en dag special. Önskereprisen. 19.00 Country och Rocken roll med Sören Eriksson. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Onsdagsmagasinet. Minns du sången från Salemkyrkan.23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Söndag 21 oktober. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Svenskakyrkan. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Onsdagsmagasinet. Minns du sången från Salemkyrkan.10.00 Gudstjänst. 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.