388392_474791395927289_767302431_n

Veckans  Tablå

Tablå v 13 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 23 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 08.45 Saxat. Tidningskrönika. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 24 mars.  06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Torpkonferensen. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Salemkyrkan. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Sånger i natten. Värd Jan-Erik Emgard
 
Onsdag 25 mars. 03.30 Hjärtesångerna. 04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson 09.00 Onsdagsmagasinet. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 20.00 Simeådalens Radioshow. Värd Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 26 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 07.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Sånger i natten. Värd Jan-Erik Emgard 10.00 Gudstjänst. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.00 Oändlig nåd med Karin Braw. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.15 Onsdagsmagasinet. 21.15 Andlig musik. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Fredag 27 mars.  06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Hjärtesångerna. 14.15 Blott en dag.  21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Sånger i natten. Värd Jan-Erik Emgard
 
Lördag 28 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Blott en dag med S-O Önnergrens team. 11.00 Onsdagsmagasinet. 12.00 Rätt liv. 13.00 Oändlig nåd.13.15 Andlig musik.13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. 15.15 Saxat. 16.00 Simeådalens Radioshow. Värd Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Onsdagsmagasinet. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
Söndag 29 mars. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Onsdagsmagasinet.  10.00 Gudstjänst. 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.