388392_474791395927289_767302431_n

Veckans  Tablå

Tablå v 22 Radio Edsbyn 99.4
 
Måndag 25 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 08.45 Hur ska det gå? Ljudbok med Dan Johansson. 10.00 Gudstjänst från Svenska kyrkan. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 19.00 Gudstjänst från Svenska kyrkan. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Tisdag 26 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman.  07.00 Friska källsprång. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oas 2019. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 16.00 Blott en dag. 18.00 Gudstjänst från Edsbyns Pingstförsamling. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Sånger i natten. Värd Jan-Erik Emgard
 
Onsdag 27 maj. 01.30 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 02.30 Sånger i natten. Värd Jan-Erik Emgard.  03.30 Hjärtesångerna. 04.00 Blott en dag. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson 09.00 Onsdagsmagasinet. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 20.00 Simeådalens Radioshow. Värd Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg.
 
Torsdag 28 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 07.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Sånger i natten. Värd Jan-Erik Emgard 10.00 Gudstjänst. 12.00 Rätt liv med Olle Forseland. 13.00 Oändlig nåd med Karin Braw. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 15.15 Onsdagsmagasinet. 21.15 Andlig musik. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Fredag 29 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 07.00 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Oändlig nåd med Karin Braw. 08.45 Oas 2019. 13.15 Andlig musik. 13.30 Andakt. 13.45 Hjärtesångerna. 14.15 Blott en dag. 16.15. Hur ska det gå? Ljudbok med Dan Johansson. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Sånger i natten. Värd Jan-Erik Emgard
 
Lördag 30 maj. 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Blott en dag med Jan-Olov Anderssons team. 11.00 Onsdagsmagasinet. 12.00 Rätt liv. 13.00 Oändlig nåd med Karin Braw. 13.15 Andlig musik.13.30 Andakt. 13.45 Friska källsprång. Värd Curt Alpenberg. 14.45 Hjärtesångerna. 16.00 Simeådalens Radioshow. Värd Björn Öman. 21.15 Andlig musik. 21.30 Andakt. 21.45 Vägen genom bibeln. 22.15 Onsdagsmagasinet. 23.15 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 00.15 Rätt liv med Olle Forseland.
 
Söndag 31 maj 06.00 Andlig musik. 06.15 Morgonandakt från Betel Runemo. 06.30 Vägen genom bibeln. Curt Westman. 08.00 Andlig musik. 08.15 Andakt. 08.30 Hjärtesångerna. Andligt önskeprogram med Roland Ericsson. 09.00 Onsdagsmagasinet.  10.00 Gudstjänst. Repris. 11.00 Gudstjänst från Smyrnakyrkan, gemensamt med Edsbyns Pingstkyrka. 12.00 Gudstjänst från Salemkyrkan. Predikan av Mikael Nöjd. 13.00 Vägen genom bibeln. Curt Westman.