Inläsning av JohannesEvangeliet
kap 1- 21, av personer ifrån Edsbyn.

Kapitel 1-21 i en stor rar.fil format.

Inläsningen av kapitel 1-21. tryck för att lyssna på var kapitel.

Kap 1

kap 2

kap 3

kap 4.1 UM

kap 4.2 MN

kap 5

kap 6

kap 7

kap 8

kap 9

kap 10

kap 11

kap 12

kap 13

kap 14

kap 15

kap 16

kap 17

kap 18

kap 19

kap 20

kap 21

Håkan Holmsten intro.

Dariska språket

Persiska språket

Arabiska språket